Optima Performa Consultancy

"'ruime ervaring binnen het Banking domein en CDD/KYC in het bijzonder"

Track-record Optima Performa Consultancy 

"Optima Performa Consultancy" is opgericht in december 2022 en heeft met 23 jaar een ruime en brede ervaring opgedaan bij verschillende grootbanken (Rabo, ING en ABN) waarvan de laatste 16 jaar in verschillende rollen bij ABNAMRO waarbij de focus op 3 pijlers centraal staan; People, Proces en Performance zowel op kwaliteit als op kwantiteit. De huidige rol is sr. TeamLead KYC bij Rabobank. In de afgelopen jaren zijn tal van vakinhoudelijke opleidingen, (management)leergangen en vakregistraties behaald waardoor er in de dagelijkse operatie makkelijk geschakeld kan worden tussen diverse managementlagen, operations en de daily business. Ervaring is opgebouwd binnen Retail, Hypotheken en het Zakelijke domein.
De laatste 3 a 4 jaar is binnen het KYC/CDD domein eveneens specifieke vakkennis en ervaring opgedaan als KYC-coach & KYC-(team)manager binnen het zakelijke domein. 

Er is tevens ruime ervaring opgebouwd met het draaien van verbeterprojecten waarbij de  Leanmethodiek of de PDCA methode als uitgangspunt geldt om effectief tot de kern te komen. 


Missie
* Door het verzorgen van coaching & trainingen wil "Optima Performa Consultancy" (jonge) professionals en organisaties beter maken om zo de beste versie van henzelf te laten worden;
* Het aangaan en opzetten van effectieve en duurzame partnerships binnen de Arbeidsbemiddeling (detachering) & Financiële dienstverlening;
* Passie, Plezier en Professionaliteit zijn een rode draad in de dienstverlening van "Optima Performa Consultancy".

Wij komen graag in contact met u om een optimale samenwerking op te zetten en uw opdracht succesvol te voltooien. 

Namens "Optima Performa Consultancy", een warme groet en graag tot ziens,

Rinke Blom

directeur en oprichter

*Alle rechten voorbehouden. Geen enkele vorm van verspreiding, verveelvoudiging (kopieën) en/of openbaarmaking van trainingsmateriaal op welke manier dan ook is toegestaan, mits vooraf schriftelijke goedkeuring is gevraagd aan Optima Performa Consultancy©2022.